Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

SỨ MỆNH

Đức Tín được thành lập với sứ mệnh: KIẾN TẠO TỔ ẤM - XÂY NÊN HẠNH PHÚC  

Tạo ra các công trình chuẩn mực, mang lại những giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng bằng việc:

 1. Áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có tính linh hoạt tại địa phương

 2. Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các giải pháp kết hợp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ nhằm tối đa hóa chất lượng, tối ưu chi phí cho khách hàng mà vẫn đảm bảo sự hài hòa, chất lượng.

 3. Luôn lấy ĐỨC - TÍN làm kim chỉ nam, giữ Đạo Đức trong doanh nghiệp để mang lại thành quả viên mãn nhất cho các cổ đông và cộng đồng.


TẦM NHÌN

 1. Trở thành nhà thầu chuyên cung cấp giải pháp trọn gói xây dựng nhà ở được khách hàng và giới đầu tư đánh giá uy tín nhất Việt Nam.

 2. Trở thành biểu tượng của đầu tư hiệu quả và an toàn cho khách hàng và cổ đông.

 3. Cung cấp đa dạng sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Ý NGHĨA LOGO & CHỮ ĐỨC TÍN

     1. Ý NGHĨA LOGO

 • Đức tín là doanh nghiệp có định hướng trở thành công ty xây dựng bền vững và lâu dài

 • Chuyển hoá trạng thái bền vững của các công trình vào trọng lượng cân bằng của logo

 • Phối cảnh hóa 2 chữ TT để tạo ra hình dáng một ngôi nhà kiên cố

 • kết hợp hình ảnh "up arrow" để biểu thị sự tiên phong, luôn luôn tiến về phía trước, không ngừng phát triển

 

     2. Ý NGHĨA CHỮ ĐỨC TÍN

 • Chữ ĐỨC trong chữ ĐỨC HẠNH:
  • Mỗi thành viên của Đức Tín luôn giữ phẩm hạnh và sống chuẩn mực tạo ra giá trị cho bản thân, khách hàng và cộng đồng.
  • Giữ Đạo Đức trong doanh nghiệp để mang lại thành quả cao nhất cho mỗi thành viên và cộng đồng